Chełm

Serwis poświęcony dzielnicy Gdańsk Chełm

Wiadomości

Dzielnice - wizje przestrzeni. Nowy plac i zieleń przy ul. Nieborowskiej

Rozwiązania naprawcze w stosunku do starych planów zagospodarowania, szpalery drzew, utrzymanie przejść między budynkami oraz udogodnienia dla ruchu pieszego - to ustalenia opracowania Gdańskie Przestrzenie Lokalne dla rejonu ul. Nieborowskiej, Wilanowskiej i WawelskiejMapka. Dwa tygodnie temu pisaliśmy o Aniołkach. Zmiany w kolejnych dzielnicach omawiać będziemy po ich opracowaniu przez Biuro Rozwoju Gdańska.Południowe dzielnice Gdańska:

podoba mi się tam, to ładna część miasta 19%
są tam lepsze i gorsze osiedla, ale ogólnie wyglądają nieźle 29%
trudno je ostatecznie ocenić, bo wciąż trwają tam budowy 10%
wiele rzeczy mi się tam nie podoba 7%
to jedno wielkie blokowisko i chaos 31%
nie mam zdania, nie znam tych terenów 4%
zakończona Łącznie głosów: 207
Rejon ulic Nieborowskiej i Wilanowskiej to obszar Gdańska, gdzie najstarsze budynki liczą zaledwie ok. 20 lat. Wcześniej teren ten pozostawał niezabudowany.

Liberalne i nieprzemyślane dokumenty planistyczne, w oparciu o które powstała ta część miasta, sprawiły jednak, że już teraz mieszkańcy borykają się z problemami zagospodarowania przestrzennego. Propozycje ich rozwiązania wskazano w opracowaniu Gdańskie Przestrzenie Lokalne (w skrócie GPL) autorstwa Biura Rozwoju Gdańska (BRG).

Najważniejsze ustalenia to podniesienie jakości przestrzeni publicznej w obrębie pawilonów handlowych, gdzie znajdują się odsunięte od ulicy parkingi, skarpy oraz trawniki, przez które wiodą liczne wydeptane piesze ścieżki.

Czytaj też artykuł z 2015 r.:

Centrum handlowe na działce, którą miasto sprzedało parafii za 2 proc. wartościPotencjały zagospodarowania terenu w ramach opracowania GPL.
Potencjały zagospodarowania terenu w ramach opracowania GPL. mat. BRG

Aleja spacerowa wzdłuż ul. Nieborowskiej i plac przed kościołemBRG proponuje w tym miejscu liczne nasadzenia nowych drzew, które wraz z elementami małej architektury pozwolą na wykształcenie "alei spacerowej", zwieńczonej nowym reprezentacyjnym placem przed kościołem pw. św. Teresy Benedykty od KrzyżaMapka.

Ponadto na niewielkich niezabudowanych terenach zieleni postuluje się wykreowanie skwerów. Ponieważ ich usytuowanie wraz z proponowaną aleją spacerową powiela błąd lokalizacji placu zabaw w bezpośrednim sąsiedztwie ruchliwej ulicy, w nowym opracowaniu zawarto zapis o separacji przestrzeni pieszej od drogi pasem zieleni.

Wzdłuż jezdni naprzeciwko kościoła ustalenia GPL wskazują na potrzebę usytuowania elementów małej retencji, choć częściowo ograniczającej gwałtowny spływ wody w kierunku ul. Małomiejskiej.

Wytyczne do projektów wskazane w opracowaniu GPL.
Wytyczne do projektów wskazane w opracowaniu GPL. mat. BRG

Przesłonięcie zielenią zaplecza marketu spożywczegoNa drugim końcu ul. Nieborowskiej postuluje się nasadzenia zieleni, które zasłonią parking przy markecie spożywczym. Obecnie cała oś tej ulicy zwieńczona jest... wiatą śmietnikową oraz strefą dostaw do sklepu.

Wzdłuż krótkich fragmentów ul. Wilanowskiej oraz Wawelskiej, objętych opracowaniem GPL, przewidziano kolejne szpalery drzew z zachowaniem istniejących przejść dla pieszych.

W dokumencie pojawia się także potrzeba zachowania i ewentualnego doposażenia przejść między blokami. Są one jednak zlokalizowane na gruntach prywatnych m.in. wspólnot mieszkaniowych. Jedyne powiązanie piesze, którego właścicielem jest miasto, znajduje się między ul. Wawelską a Królowej Bony (w osi prowadzącej do wieży telekomunikacyjnejMapka).

BRG: liczymy na współpracę właścicieli prywatnychW jaki jednak sposób miasto chce podtrzymać ogólnodostępność licznych przejść między budynkami na prywatnych gruntach, skoro w planach zagospodarowania wskazano przejścia wyłącznie w dwóch miejscach - w dodatku jako "zalecaną lokalizację ciągów pieszych"?

Należy przy tym podkreślić, że pozostałe przejścia wskazane w GPL nie mają żadnego przełożenia na plany zagospodarowania (nie są w nich nawet umieszczone na rysunkach planów).

- Wytyczne GPL mają wesprzeć mieszkańców, rady dzielnic, jednostki miejskie, a w przypadku gruntów prywatnych - ich właścicieli - w działaniach zmierzających do urządzenia poszczególnych miejsc w ramach porozumienia - przekonuje Edyta Damszel-Turek, dyrektor BRG. - W przypadku GPL przy ul. Nieborowskiej ograniczona ilość terenów gminnych stanowiła jedno z głównych wyzwań podczas pracy nad wytycznymi. W trakcie prac nad GPL podjęto rozmowy z proboszczem parafii św. Teresy Benedykty od Krzyża, który wyraził chęć współpracy przy zagospodarowaniu terenu kościoła. Na dalszych etapach do podjęcia podobnych rozmów z pozostałymi właścicielami terenów przy ulicy Nieborowskiej zachęcano również Radę Dzielnicy Chełm.

Zabudowa w oparciu o trzy plany zagospodarowaniaDla terenu tego obowiązują dwa plany zagospodarowania z 2009 r. oraz jeden z 2020 r. Wcześniej obowiązywał plan zagospodarowania z 1997 r., na bazie którego powstała znaczna część zabudowy mieszkaniowej.

- W obu obowiązujących planach miejscowych wskazano główne powiązania piesze - ciąg łączący ul. Nieborowską z Anny Jagiellonki [przez teren centrum handlowego najbliżej kościoła i jego górny parkingMapka - dop. red.] oraz wloty uczęszczanego ciągu pieszego prowadzącego od ulicy Nieborowskiej w stronę kościoła [zrealizowane w formie schodów między blokami przy rondzieMapka - dop. red.]. Możliwe jest też wprowadzenie wskazanej w GPL w terenach drogowych zieleni niskiej, średniej i wysokiej. Plan z 2020 r. dopuszcza zieleń w każdym terenie drogowym, ustala zachowanie istniejącego szpaleru drzew przy u. Wawelskiej, zaleca zachowanie istniejącej zieleni przy ul. Nieborowskiej, a także kształtowanie bogatej zieleni przyulicznej wzdłuż ulicy Wilanowskiej - objaśnia dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.
Urbaniści informują ponadto, że prace nad nowszym planem były prowadzone równolegle z opracowaniem GPL, a więc zapisy dokumentów są ze sobą w pełni zgodne.

Wspomniana rada dzielnicy brała aktywny udział w przygotowaniu dokumentu. W latach 2019-2020 zorganizowano kilka spotkań i warsztaty w jej siedzibie, a zgłaszane wówczas uwagi uwzględniono w wytycznych karty opracowania GPL.

Cykl artykułów "Dzielnice - wizje przestrzeni"Przedstawieniem ustaleń opracowania GPL dla rejonu ul. Nieborowskiej kończymy regularną publikację artykułów "Dzielnice - wizje przestrzeni". Od grudnia 2020 r. omówiliśmy propozycje Biura Rozwoju Gdańska dla łącznie 11 lokalizacji. Oprócz ul. Nieborowskiej były to:
 1. rejon nabrzeża Szyprów na Przeróbce,
 2. rejon ul. Piecewskiej na Morenie (Pieckach-Migowie),
 3. rejon stawu przy ul. Potęgowskiej na Szadółkach,
 4. rejon ul. Radarowej i Radiowej na Matarni,
 5. rejon Ołowianki i kanał Na Stępce,
 6. historyczne centrum Św. Wojciecha,
 7. rejon ul. Kartuskiej i Damroki na Jasieniu,
 8. Opływ Motławy przy szkole podstawowej na Olszynce,
 9. rejon mostu zwodzonego na Wyspie Sobieszewskiej,
 10. rejon ul. Powstańców Warszawskich i Focha na Aniołkach.

Ponadto o ustaleniach GPL dla Stogów wspominaliśmy przy okazji projektu planu zagospodarowania ustalającego nową zabudowę z bulwarami spacerowymi nad Martwą Wisłą.

W artykule na temat projektu planu dla dawnych zakładów mięsnych wróciliśmy natomiast do ustaleń GPL dla Ołowianki i kanału Na Stępce. Okazało się bowiem, że zapisy GPL tylko w niewielkim stopniu przełożyły się na nowy projekt planu zagospodarowania, w którym m.in. pominięto utworzenie szpalerów drzew nad wodą.

Docelowo Biuro Rozwoju Gdańska planuje przygotowanie opracowań GPL dla 108 lokalizacji na terenie całego miasta. Kolejne wizje poprawy dzielnicowych przestrzeni Gdańska prezentować będziemy nieregularnie po tym, jak zostaną one zaprezentowane przez BRG.

Gdańskie Przestrzenie Lokalne (w skrócie GPL)


mat. BRG
Gdańskie Przestrzenie Lokalne to opracowania przygotowywane przez Biuro Rozwoju Gdańska docelowo dla 108 lokalizacji na terenie całego Gdańska.

Miejsca te mają być bezpieczne, łatwo dostępne oraz integrujące lokalną społeczność niezależnie od wieku, stanu zdrowia i stopnia sprawności fizycznej jej członków.

Ich lokalizacja jest dobierana w taki sposób, aby stworzyć spójną sieć powiązaną z terenami zieleni, centrami usługowymi i transportem zbiorowym.

Materiały przygotowane przez Biuro Rozwoju Gdańska mogą okazać się szczególnie pomocne przy realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, wydatkowaniu środków finansowych rad dzielnic oraz sporządzeniu nowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Ogłoszenia nieruchomości Gdańsk Chełm i Ujeścisko

Opinie wybrane


wszystkie opinie (94)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »

Zdjęcia dzielnicy Chełm

  Pozostałe wiadomości z dzielnicy Chełm

  Pozostałe newsy

  Forum dzielnicy Chełm